AKTUALIZACE: Kritéria pro nominaci na LODM

Kritéria pro nominaci na LODM - 26.6.-1.7.2022 Olomoucký kraj:

Mladší žáci - 7 účastníků

Mladší žákyně - 7 účastnic

Starší žáci - 9 účastníků

Starší žákyně - 9 účastnic

 

Nominace bude provedena na základě výsledků ze Středočeského krajského přeboru jednotlivců mladšího a staršího žactva, s přihlédnutím k výkonům na 1. kole družstev mladšího a staršího žactva jednotlivých skupin, a s přihlédnutím k výkonům v hale od 1.1.2022. Výkony v běžeckých disciplínách musí být měřeny plně automatickou časomírou s certifikací, dle seznamu, který je evidován na ČAS. Výkony budou uznány jen z oficiálních závodů SKAS, MČR apod. Výsledky z klubových a oddílových závodů nebudou brány v potaz.

 

Do výběru budou zařazeni i atleti a atletky, kteří mají adresu ve Středočeském kraji, ale závodí v jiných regionech. Vzhledem k omezenému počtu v jednotlivých kategoriích, bude zohledněna při nominaci i prospěšnost - umístění v republikových tabulkách, kombinace více disciplín, sestavy štafet apod. 

 

Nominaci schválí Výbor SKAS do 15.5.2022.

 Výbor SKAS